Chính sách bảo mật

Trang web của chúng tôi không tự động thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ người dùng, trừ dữ liệu được lưu trữ trong các tệp cookie bởi các trang web bên ngoài như Google Analytics, Google Search Console và Cloudflare Turnstile. Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét chính sách bảo mật của Google một cách cẩn thận để biết thêm chi tiết về cách họ xử lý dữ liệu cá nhân: https://policies.google.com/privacy.

Google Analytics

Trang web của chúng tôi sử dụng công cụ phân tích Google Analytics, lưu trữ cookie trên trình duyệt của người dùng và thu thập dữ liệu về các chỉ số như số lần truy cập trang web, thời gian phiên làm việc và vị trí người dùng.

Google Search Console

Trang web của chúng tôi sử dụng công cụ Google Search Console để thu thập thông tin thống kê và theo dõi các khía cạnh khác nhau như lưu lượng truy cập trang web, lỗi mã và thứ hạng trên công cụ tìm kiếm.

Cloudflare Turnstile

Để bảo vệ tài nguyên của trang web khỏi nhiều loại bot internet khác nhau, chúng tôi dựa vào biện pháp bảo mật Cloudflare Turnstile. Để xác định xem một người dùng có phải là con người hay không, Cloudflare Turnstile có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ họ.

Bản quyền

Trang web của chúng tôi không được xác nhận hoặc liên kết với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Hơn nữa, chúng tôi không lưu trữ bất kỳ nội dung do người dùng tạo ra trên máy chủ của mình. Mọi bản quyền liên quan đến video trên trang web của chúng tôi thuộc về chủ sở hữu tài khoản tương ứng.