Xóa nội dung

Tại Tw-down.com, chúng tôi ưu tiên và tôn trọng cả quyền riêng tư và bản quyền của bạn. Quan trọng là tất cả nội dung trên trang web của chúng tôi thuộc sở hữu của Twitter và chúng tôi không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào trên máy chủ của mình. Trang web của chúng tôi chỉ trích xuất URL video Twitter trực tiếp. Chúng tôi công nhận rằng có nhiều công cụ tương tự khác có sẵn trên internet có thể hiển thị video Twitter công khai của bạn, và việc xóa nó khỏi Tw-down.com sẽ không thay đổi sự thật này. Điều duy nhất để ngăn chặn hồ sơ của bạn trở nên hiển thị cho người khác là có tài khoản riêng tư. Tuy nhiên, nếu bạn muốn video của mình bị xóa khỏi công cụ tìm kiếm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại: [email protected].